Omgaan Met Agressie.pdf

Omgaan Met Agressie PDF

Hoe bied je professionele hulp aan je cliënt in een agressieve of zelfs gewelddadige situatie, zonder je eigen veiligheid uit het oog te verliezen?Omgaan met agressie geeft inzicht in vormen van agressie en geweld en het ontstaan van agressie. Vier aandachtspunten staan hierbij centraal: leren omgaan met (eigen) agressie, leren herkennen van agressiepatronenbij een cliënt, ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met agressief gedrag, begeleiden van een cliënt bij het leren omgaan met agressie.Nieuw in deze achtste drukTen opzichte van de zevende druk is de tekst herzien en zijn enkele termen en begrippen verduidelijkt of genuanceerd. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een schematische weergave over de werking van het geheugen met betrekking tot waarneming en herinnering. Een ander toegevoegd schema betreft negatieve en positieve schakeringen in emotionaliteit. De aandachtspunten met betrekking tot gedwongen opname in Nederland en België zijn geactualiseerd.Omgaan met agressie besteedt tevens aandacht aan:het voorkomen van agressie en geweld door het tijdig opvangen van signalende verschillende vormen van agressie waarmee je in aanraking kunt komen bij het begeleiden van zelfstandig wonende cliënten, zoals stalking, mishandeling, seksuele intimidatie en gijzelingsachtige omstandighedenopvattingen over de verwerking van schokkende en heftig emotionele gebeurtenissen

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.32 MB
ISBN 9789036806909
AUTOR Geuk Schuur
DATEINAME Omgaan Met Agressie.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 07/03/2020

Training 'Omgaan met agressie' De training 'Omgaan met agressie' geeft je handvatten voor mentale en fysieke weerbaarheid als zorgverlener. We worden in de (thuis)zorg steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten en in toenemende mate ook van familieleden. Instructievideo Grens stellen bij agressie. - … 06.11.2013 · Intructievideo voor effectief omgaan met agressie. Grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag. Valkuilen en tips helder in beeld, Je …