Politieke partijen en partijenstelsel van België.pdf

Politieke partijen en partijenstelsel van België PDF

Seminar paper from the year 2014 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 1,3, Johannes Gutenberg University Mainz (FTSK Germersheim), language: Dutch, abstract: Belgi¿ is een van de grootste federale landen in Europa. Het land is samengesteld uit drie gemeenschappen: de Vlaamse, Franse en Duitstalige. Daarnaast zijn er drie gewesten: het Vlaams, Waals en Brussels Gewest. Hierdoor heeft het Belgische politieke landschap een heel grote variëteit aan actieve politieke partijen. In dit werkstuk worden het politieke partijenstelsel en de politieke partijen van Belgi¿ besproken. Omdat het eerste hoofdstuk de basis van het werkstuk vormt, komt daarin de geschiedenis van het Belgische partijenstelsel aan bod, in relatie tot de drie fasen van partijvorming en de structuur van een partij. In aansluiting daarop volgt een overzicht van de verschillende politieke partijen die in Belgi¿ vertegenwoordigd zijn in het Federaal Parlement, met informatie over hun ontwikkeling, organisatie en ideologie - de basis van de partijpolitiek.Daarna volgt een kort overzicht van de huidige samenstelling van het Federaal Parlement, sinds de verkiezingen van 25 mei 2014. Ten slotte wordt er een vooruitblik gegeven op hoe het nu verder zal gaan.In dit werkstuk probeer ik op duidelijke en bondige wijze een beeld te schetsen van het Belgische partijenstelsel en de Belgische partijen in het Federaal Parlement. Ik hoop dat mijn werkstuk antwoorden op de volgende vragen kan geven: hoe is het Belgische partijenstelsel ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld? Wat is een politieke partij? Waarom zijn er zo veel politieke partijen in België? Wat is het Federaal Parlement en hoe is het opgezet? Welke Belgische partijen zijn gekozen in het Federaal Parlement, waar zijn ze vandaan gekomen, hoe zijn deze partijen georganiseerd en wat is hun ideologie? En tot slot: hoe is de huidige samensteling van het Federaal Parlement, en hoe zal het verder gaan nu met de verkiezingen van 25 mei 2014 niet alleen de federale Kamer maar ook het Europees Parlement, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap gekozen is?

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 2.47 MB
ISBN 9783656924081
AUTOR Anonym
DATEINAME Politieke partijen en partijenstelsel van België.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 05/04/2020

België nationale resultaten van de Europese verkiezingen van 2019, met gegevens betreffende zetels per nationale partij en politieke fractie, opkomst en genderverdeling.